nimsekke white2

نیم‌سکه

 |   روایتی داستانی از اتفاقات و رویداد‌های مهم اقتصادی

nimsekke white2

نیم‌سکه

روایتی داستانی از اتفاقات و رویداد‌های مهم اقتصادی

nimsekke white2

نیم‌سکه

روایتی داستانی از اتفاقات و رویداد‌های مهم اقتصادی

اپیزود جدید

قسمت ۹۰: صندوق رای: راه یا چاه؟

سکه پدیا

sekkepedia

چرا پادکست سکه را بشنویم؟

پادکست سکه | محمد فاضلی

محمد فاضلی
(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

گریز از دست پوپولیست‌ها:
قابل توجه کاندیداهای مجلس و ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰: یکی از تکنیک‌هایی که پوپولیست‌ها برای کلاهبرداری از مردم استفاده می‌کنند (پوپولیست‌هایی متعلق به همه جناح‌ها، تفکرات و گرایش‌ها)، ساده نشان دادن مسائل پیچیده است و یک راه مقابله کردن با این کلاهبرداری‌ها...

پادکست سکه | محمد فاضلی

محمد فاضلی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

گریز از دست پوپولیست‌ها:

قابل توجه کاندیداهای مجلس و ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰: یکی از تکنیک‌هایی که پوپولیست‌ها برای کلاهبرداری از مردم استفاده می‌کنند (پوپولیست‌هایی متعلق به همه جناح‌ها، تفکرات و گرایش‌ها)، ساده نشان دادن مسائل پیچیده است و یک راه مقابله کردن با این کلاهبرداری‌ها…