مجله اقتصادی سکه

یادداشت‌ها
مجله

تکنوکراسی، واقع گرایی و غربگرایی

نقد دکتر مجید شاکری بر فرهاد نیلی — در قسمت آخر فصل اول پادکست سکه، دکتر ناجی از دکتر فرهاد نیلی می پرسد:” چرا در ایران بین تکنوکراسی و غربگرایی نزدیکی وجود دارد؟” و دکتر نیلی پاسخ می دهد:” به هر حال مهارت و تجربه در علوم مشخصی در غرب انباشت شده است، ما نیازمند مطالعه این تجربه انباشت شده هستیم” من با این جمله کاملا همداستانم اما می کوشم در این متن وجوهی دیگری از این گزاره را بسط دهم…

ادامه مطلب »