مجله اقتصادی سکه

در مجله سکه به سراغ مطالب، کتاب‌ها، فیلم‌ها و مستندات اقتصادی مرتبط با اپیزود‌ها می‌رویم و در مورد سوالات اقتصادی که ذهن مخاطبین ما را به خود مشغول کرده، بیشتر صحبت می‌کنیم.